Atchison Topeka & Santa Fe Alco PA1 52
Author Randall White (whitepass)
Identifier kuid2:58422:18:2
Source www.trainzproroutes.org