Atchison Topeka & Santa Fe Alco PB1
Author Randall White (whitepass)
Identifier kuid2:58422:19:3
Source www.trainzproroutes.org